UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

PIfE

 

 

 

ZMIANY W PIFE!

 

Podczas ostatniego spotkania PIFE w Berlinie zostały wprowadzone różne zmiany między innymi dotyczące struktury i członkostwa w organizacji.

 

 

Zmiana nazwy

Nastąpiła zmiana nazwy z PIFE na PAFE - Psychodrama Association for Europe - Stowarzyszenie Europejskich Psychodramatystów.

 

Projekt zmian w zasadach członkostwa

         Nie ma członkostwa instytucjonalnego, a jedynie formy współpracy z instytutami i innymi stowarzyszeniami, na warunkach:

                   1) Partnership agreements (zasadach partnerskich) - z samodzielnymi instytutami, prowadzącymi regularną działalność szkoleniową i mających wśród swojej kadry min. 5 trenerów i 2 superwizorów; PAFE będzie negocjować i podpisywać umowy z takimi Instytutami;

                   2) Supportive agreements (zasadach wsparcia) - z instytutami niesamodzielnymi, które potrzebują jeszcze zewnętrznych trenerów i superwizorów oraz nadzoru i pomocy merytorycznej;

                  3) Extra/free agreements - z instutucjami i wszelkimi podmiotami (szkolnictwo, business itp), które w swojej działalności nie zajmują się bezpośrednio psychodramą, a jedynie są zainteresowane jakąś współpracą w wąskim zakresie;

 

Członkostwo indywidualne

         Członkiem PAFE można zostać już po I roku kształcenia w ramach szkolenia II stopnia

        wysokość składek dla Europy Wschodniej wynosi 45 Euro rocznie; 160 Euro dla Europy Zachodniej;

 

Zmiany Struktury Organizacji PAFE

 

Zamiast Zarządu, PAFE będzie kierować RADA, w której skład będzie wchodzić ścisła grupa osób, oraz dodatkowo przewodniczący kilku grup roboczych, jakie mają się wkrótce zawiązywać. Proponowane dotychczas grupy robocze:

1. d/s szkolenia - w skrócie PIFE

2. d/s psychoterapii

 

grupy miałyby pracować niezależnie na osobnych spotkaniach roboczych

 


 

PIfE General Assembly Cluj-Napoca 17 September 2015

Walne Zgromadzenie członków PIfE - protokół 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.