UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

schemat protokołow

SCHEMAT PROTOKOŁÓW

Protokoły mogą być sporządzane w oparciu o poniższy schemat. Każdy indywidualny protokół z sesji psychodramatycznej to wprawdzie subiektywny filtr, jednak da się ustalić pewne dane obiektywne w trakcie każdej sesji. Nauczenie się gromadzenia tych obiektywnych danych ćwiczy zdolność pojmowania całej struktury sesji psychodramatycznej. Osobisty stosunek protokolanta do sesji daje mu wskazówki, czy jego przeżycia i spostrzeżenia były w znacznym stopniu ukierunkowane na samą sesję czy też ograniczone przez inne, zajmujące go sprawy. Jest to niesłychanie ważne dla samokontroli protokolanta oraz niezbędne w prowadzeniu psychodramy.

1. Jak przeżywałem/am atmosferę na początku sesji? Jakimi przykładami mogę

udowodnić to przeżycie?

2. Jak grupa rozpoczęła pracę.?

a/ spontanicznie sama z siebie (jeśli tak, to w jaki sposób)

b/ dzięki ustrukturyzowanym środkom prowadzącego? (jeśli tak, w jaki sposób? tematy? techniki?)

3. Przy jakich tematach (poruszonych drogą 2a lub 2b) grupa zatrzymała się dłużej?

4. Jaki temat wybrano do dalszej pracy i dlaczego? Jak doszło do podjęcia decyzji o

wyborze tego tematu?

a/ dzięki interwencji członków grupy?

b/ dzięki interwencji prowadzącego?

5. Jaką formę wybrano do pracy nad tematem i dlaczego?

a/czy członkowie grupy w znacznym stopniu przyczynili się do podjęcia tej decyzji?

b/czy decyzję podjął prowadzący (jeśli tak, to jak?.)

6. Opis formy lub techniki wybranej do pracy nad tematem wzgl. problemem.

a/ krótki opis przebiegu pracy

b/ kto miał jakie funkcje i jak je wypełniał?

c/ jeśli odbywało się to w formie psychodramatycznej - jakie było emocjonalne zaangażowanie członków grupy nie uczestniczących w psychodramie?

7. Co wyzwoliła (wg moich odczuć) praca nad problemem?

a/ u członków grupy, których temat/ problem opracowywano?

b/ w grupie w ogóle? (tzn. czy czuję, że nastąpiła zmiana klimatu w grupie? Czy nastąpiła zmiana sytuacji związanej z dynamiką grupy?

8. Jak czułem/łam się w trakcie sesji?

a/ Jakie jest moje samopoczucie teraz, nie biorąc pod uwagę grupy? Jakie sprawy dominują?

b/ Jakie jest moje samopoczucie teraz w grupie? Co tu mnie szczególnie zajmuje?

c/ Czy byłem/byłam w stanie skierować całą swoją uwagę na sesji? Jeśli nie, to dlaczego?

9. Co odczuwam jako rzecz nie wyjaśnioną w trakcie trwania sesji i dlaczego?

10. W jakim kierunku (temat, problem) i w jaki sposób (technika) należałoby kontynuować pracę grupową?

Schematu nie trzeba realizować punkt po punkcie. Można pisać dowolnie. Ważne jest jednak, aby nie „zapomnieć” o żadnym punkcie.

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Michała Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.