UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

ramowy opis szkolenia

 

Standardy PIfE

Poniższe reguły  zostały sformułowane, dyskutowane i zatwierdzone przez zarząd PIfE podczas posiedzenia komisji międzynarodowej w dniu 14 września 2007 w Berlinie. Są one obowiązujące dla Instytutu Psychodramy dla Europy (PIfE) i jego członków; ich niezbędne do uzyskania końcowego certyfikatu.  Reguły te są obowiązujące od 1.10.2007r.

Szkolenie w metodzie psychodramy wg Moreno składa się z:

 

1/ Seminarium wstępnego (intruductory level)

2/ Szkolenia I stopnia (elementary level)

3/ Szkolenia II stopnia (advanced level)

4/ Pracy końcowej i kolokwium

 

 

Seminarium wstępne

 

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego poznania  psychodramy i jak  szkolenie będzie prowadzone. To ma pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji czy ten rodzaj szkolenia im odpowiada i i czy są gotowi je podjąć.

Kandydaci biorą udział w seminarium wstępnym oraz   i w wywiadzie prowadzonym z liderami seminarium.  Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz.

 

Kandydaci do uzyskania kwalifikacji Asystenta Psychodramy powinni mieć ukończone wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni kurs zawodowy w obszarze gdzie stosowanie psychodramy jest  możliwe i rozpoznawane jako przydatne.

Kandydaci , którzy chcą  posiadać kwalifikacje Terapeuty Psychodramy muszą posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne lub medyczne.

Kandydaci, którzy chcą uzyskać kwalifikacje jako Trenerzy (Liderzy) Psychodramy powinni mieć wyższe wykształcenie w innej pokrewnej dziedzinie.

Wyjątki od tych norm są możliwe tylko wtedy, kiedy będą nadzwyczajne przypadki osób szczególnie utalentowanych i zmotywowanych. Wyjątki mogą być zastosowane za tylko za zgodą Komisji ds. szkoleń i edukacji  danego kraju.

 

 

I stopień szkolenia

 

 

Zaczynając I stopień szkolenia w psychodramie uczestnik powinien mieć :

 • seminarium wstępne i rekomendację lidera seminarium wstępnego- 19 godz.
 • ukończone 25 lat

Ponadto lider szkolenia I stopnia winien przeprowadzić rozmowę/wywiad z kandydatem.

 

Szkolenie I stopnia obejmuje:

 • Regularny trening w grupie z dwoma stałymi liderami - 240 godz. z głównym naciskiem na  terapię własną (self-experience) , naukę metodologii i teorii psychodramy, analizę procesu i  socjometrię.
 • 6 seminariów tematycznych każde po 18 godzin ;  zaleca się aby jednym z tych seminariów było  seminarium w dużej grupie (30 osób) z uczestnikami z różnych grup. Celem jest doświadczenie pracy w dużej grupie, jej specyfiki w teorii i praktyce. Festiwal Psychodramy odbywający się co dwa lata jest zaliczany jako eminarium w dużej grupie
 •  W ramach tych 6 semianriów obowiązkowa jest socjometria
 • 3 protokoły
 • artykuł w formie psychodramatycznej przeprowadzony w grupie treningowej

 

Zakończeniem  szkolenia I stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje aby  uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy.

Całość szkolenia I stopnia wynosi 367godzin.


szczegółowy opis szkolenia I stopnia

 

 

II stopień szkolenia

 

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia II stopnia jest ukończenie I stopnia i posiadanie certyfikatu Asystenta Psychodramy.

 

Szkolenia II stopnia obejmuje:

 • Regularny trening w grupie  - 240 godzin z głównym naciskiem na  samodzielne prowadzenie, feedback,  procesing i intensywne studia  teoretyczne i metodologiczne
 • 6 seminariów tematycznych teoretyczne - każde po 18 godzin
 • Artykuł prezentowany  w formie psychodramatycznej w grupie treningowej
 • Praktyczne zastosowanie psychodramy we własnej pracy 160 h
 • Superwizja – 90 h
 • w tym najmniej 10 h superwizji indywidualnej i co najmniej
 • 60 h superwizji grupowej
 • 3 protokoły z grupy treningowej

 

Zakończenie II stopnia szkolenia w psychodramie i ocena odbywa się wewnątrz grupy treningowej, gdzie liderzy decydują czy kandydat zakończył szkolenie satysfakcjonująco.

Całość godzin treningowych w szkoleniu II stopnia wynosi 708 godzin.

Koniecznie jest podpisanie przez terapeutów psychodramy kodeksu etycznego.


 

Praca końcowa i kolokwium

 

Aby wziąć udział w kolokwium każdy kandydat musi zaprezentować końcową pracę pisemną, która będzie demonstrować  zrozumienie teorii i jej zastosowanie w praktyce.

Uczestnictwo w kolokwium jest uwarunkowane skompletowaniem wszystkich wymagań szkolenia II stopnia i zaprezentowaniem pracy końcowej. Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas kolokwium kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i jest pytany  przez grupę i komisję.

Po zakończeniu z sukcesem wszystkich wymagań,  kandydat uzyskuje certyfikat Terapeuty Psychodramy. 

szczegółowy opis szkolenia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowane etapy szkolenia:

 

 

Trener psychodramy

 

Aby zostać trenerem psychodramy, to znaczy prowadzić grupy szkoleniowe, trzeba:

1/ pracować jako ko-trener w grupie szkoleniowej pod superwizją "life" głównego trenera

2/ dostać rekomendację od głównego trenera

3/ pracować następnie jako współprowadzący z koleżanką/ kolegą o takim samym statusie pod regularną superwizją

4/ uzyskać ostateczną rekmendację superwizora

 

 

 

 

Superwizor psychodramy

 

Aby przystąpić do procesu starania się o zostanie superwizorem psychodramy należy prowadzić conajmniej dwie grupy szkoleniowe pierwszego stopnia jako niezależny trener, oraz jedną grupę drugiego stopnia. Ponadto przed przsytąpieniem do egzaminu należy superwizować prowadzoną przez siebie superwizję w sposób regularny. 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.