UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

Socjometria stosowana.Jacomien Ilbrink

Mini kurs/seminarium z zakresu socjomertii – drogą online

Terminy spotkań zostaną ustalone w momencie, gdy zbierze się 12 osobowa grupa chętnych.

Zapisy w sekretariacie u Pani Anety Romanek

 

Socjometria stosowana. Jak używać socjometrii.

Jacomien Ilbrink-de Visser, CP, PAT (TEP w trakcie)

 

Jacomien przeszła szkolenie z psychodramy w Nowym Jorku, gdzie nauczyła się pracować z socjometrią jawną (socjometria ręka na ramionach). Przez lata Jacomien specjalizował się w nauczaniu socjometrii i zaprojektował strukturę do bezpiecznego stosowania socjometrii. Robi to, wykorzystując teorię rozwoju Moreno jako wskazówkę. Jacomien od wielu lat naucza socjometrii w wielu krajach.

Grupy zawsze były wdzięczne za zakres socjometrii, jaki wnosi Jacomien

 

“Sociometry is the measurement of social connections. The goal of sociometry is to make the invisible (or unconscious) connections and choices between us visible (or conscious). Sociometry is a study of both the number of connections and the nature of connections in our interpersonal relations. Sociometry is the underpinning of all interactions, including psychodrama and group psychotherapy.”

Socjometria jest miarą powiązań społecznych. Celem socjometrii jest uczynienie niewidzialnych (lub nieświadomych) połączeń i wyborów między nami widzialnymi (lub świadomymi). Socjometria to badanie zarówno liczby powiązań, jak i natury powiązań w naszych relacjach międzyludzkich. Socjometria jest podstawą wszystkich interakcji, w tym psychodramy i psychoterapii grupowej ”.

 

                     Paul Lesnik, LCSW, TEP, Psychodrama Trainer-Expressive Arts Therapist

 

 

Na kurs składa się 6 warsztatów 3-godzinnych, które wzajemnie się uzupełniają

 

Co otrzymasz:

● Uczenie się przez doświadczenie;

● Podnoszenie samoświadomości tego, kim jestem w grupie, jak mnie ona postrzega;

● Instrukcje z objaśnieniem;

● Struktura z wykorzystaniem teorii rozwoju Moreno jako wytycznej;

● Wykorzystanie fazy rozwoju jako fazy rozwoju grupowego, jako (przybliżona) wskazówka dotycząca bezpiecznego stosowania socjometrii;

● Nauka czytania wzorców z konstelacji;

● Interpretacja motywów grupy;

● Wybór głównego bohatera dramatu / temat socjodramu, który służy grupie;

● Zastosowania specyficzne;

● Zastosowanie socjometrii online

● Artykuły;

● Ćwiczenia w grupach / interwizji (nieobowiązkowe).

 

 

W kolejnych spotkaniach zostaną poruszone między innymi, tematy: poziomów odczuwania w grupie, wzmacniania sojności grupy, tworzenie bezpieczeństwa, praca z zasobami, jak rozwijąc grupę, role w grupie, kanon kreatywności, temat socjodramy, rozwiązywanie konfliktów, diament przeciwieństw,

 

 

Możliwa jest również później dodatkowa superwizja 6 x 3 godziny = 18 godzin

Praca domowa, artykuły (również anglojęzyczne), grupa interwizji.

 

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Michała Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.