UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

Seminaria

 

Seminaria polskie

 

Opłata za seminaria prowadzone przez polskich trenerów wynosi 600 zł

Zaliczka - 300zł  Zaliczkę należy wpłacić bezpośrednio po zapisaniu się na listę chętnych, co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w seminarium! Drugą wpłatę należy uiścić najdalej na miesiąc przed rozpoczęciem seminarium.

W sytuacji rezygnacji z udziału w seminarium prosimy o informację -  z wyprzedzeniem, żeby z wolnego miejsca mogła skorzystać osoba z listy rezerwowej. 

 

Seminaria zagraniczne

 

Koszt seminarium prowadzonego przez zegranicznego  trenera od 2019 roku wynosi 700 zł i należy go uiścić bezpośrednio po zapisaniu się na seminarium. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika.

Opłata za udział w seminarium dla osób nie szkoloących się w Polskim Instytutcie Psychodramy wynosi 800 zł .

 

 


Sekretariat prowadzi Aneta Romanek, e-mail sekretariat@psychodrama.pl

  telefon: 732 770 370 

 

 

 


Prosimy o zgłoszenia mailem!

Najpierw zapytanie o wolne miejsce a w przypadku odpowiedzi pozytywnej niezwłoczną wpłatę zaliczki i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: sekretariat@psychodrama.pl

Ostateczne wpisanie na listę uczestników następuje gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu zaliczki lub całej należnej kwoty

 

 

 

W sprawach księgowych (przelewy, dane do rachunków, itp) informacji udziela

Irena Kudłek, tel. 12 266 14 97, e-mail: irenakudlek@op.pl

 


Opłata dla osób szkolących się w Instytucie obowiązująca za udział w seminariach

wynosi  600zł


Opłata za udział w seminariach dla osób nie szkolących się w Polskim Instytucie

Psychodramy wynosi 720zł


opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Instytutu

 

PEKAO S.A.

22 1240 4689 1111 0000 5141 9185

 

Prosimy w tytule przelewu napisać datę seminarium i nazwisko prowadzącego!


UWAGA! Seminarium zostanie odwołane w sytuacji, kiedy ilość potwierdzonych zgłoszeń będzie mniejsza niż dziesięć.

 

 

SEMINARIA 2018

 Kiedy i gdzie


Jarosław Gliszczyński, Marta Maryl


Magiczny sklep

Seminarium zamknięte, dla grupy gliwickiej I stopnia

23-25.II.2018


Gliwice
ul. Górnych Wałow 26

 

Ludmiła Litvinienko - Ukraina

Playback 

 

24 - 27 maj

Lublin 


Gamch Główny KUL, Racławicka 14, sala GG 110

 

Judith Maschke - Niemcy


Psychodrama z dziećmi i młodzieżą....jak pracować z agresją , odmową i mechanizmami obronnymi....

15 - 17
czerwiec

Kraków,

Olszańska 5

 

 

Roger Schaller - Szwajcaria


Psychodrama a monodrama - tylko dla trenerów i  ko-trenerów Instytutu

 29 czerwiec-do 1 lipiec

Kraków,

Podwale 1/9

 

Judith Teszáry - Szwecja


Objawy psychosomatyczne jako metafora wczesnych,

niewerbalnych doświadczeń życiowych

- psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych

7 - 9 wrzesień

Warszawa

ul. Bobrowiecka 9

Igor Hanuszkiewicz


Psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym

 21-23 wrzesień

      Kraków,

     Podwale  1/9

 

Jarosław Gliszczyński


Psychodrama w uzależnieniach

 

 

 

 

 

21-23  wrzesień

Pszczyna ul. Paderewskiego 3

"Błękitny Krzyż "

 

Jarosław Gliszczyński


Psychodrama w pracy z traumą

26-28 październik
Kraków,

Podwale 1/9

 

Anna Bielańska

 

Relacje intymne.........zmysły, ciało, seksulaność

   7 - 9 grudzień

   Gliwice 

   ul.Górnych Wałów 26

    piątek 16.00-20.00

     sobota 9.00-19.00

(przerwa 13.00-15.00 )

   niedziela 9.00-14.00 

 

Jacomien Ilbrink - Holandia


Socjometria - badanie  sieci naszych  powiązań


7 - 9  grudzień

Warszawa , 

Bobrowiecka 9

Sala Południowa 

 

piątek 16.00-20.00

     sobota 9.00-19.00

(przerwa 13.00-15.00 )

   niedziela 9.00-14.00


SEMINARIA   2019 


 Kiedy i gdzie

Judith Teszary -Szwecja 


Superwizja -tylko dla trenerów i  kotrenerów Instytutu

 

18-20 styczeń 

Kraków 

Leandra Perota, Maurizio Gasseu - Włochy/ Norwegia


Psychodrama transgeneracyjna

 

      8-10 luty .

    Warszawa

    Bobrowiecka 9

 Rachela Molicka

 

 Uwaga! Wstyd

               22 - 24 marzec

                Warszawa

              Bobrowiecka 9

Agnieszka Bartkowska - Kurek

KREATYWNOŚĆ - filar psychodramy, MOC czy BETON? Idee kreatywności w XXI wieku.

 

Seminarium dla początkujących, doświadczonych, terapeutów psychodramy  trenerów. Zapraszamy!

 

 

             17 - 19 maj 

                Kraków

Jarosław Gliszczyński

 

Poszerzona Rzeczywistość, czyli tam, gdzie psychodrama dociera najgłębiej

  25 -27 październik

  Kraków

Jarosław Gliszczyński

 

Psychodrama i psychoanaliza

 

15 - 17  listopad  

Warszawa

 Bobrowiecka 9

 

 

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.