Superwizja dla trenerów na żywo – Festiwal

Drodzy Trenerzy,

Zapraszamy na wspólne spotkanie, które odbędzie się 27 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Hotelu Magnus Tulip w Bystrej k. Bielska Białej. W niedzielę po Festiwalu planujemy także Walne Zgromadzenie Członków Instytutu.