Walne Spotkanie

Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie Polskiego Instytutu Psychodramy,

29 maja odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie naszego Stowarzyszenia Polski Instytut Psychodramy.

Uchwaliliśmy na nim zmianę w statucie umożliwiająca Instytutowi współpracę z placówkami oświatowymi.