Minuta ciszy dla UKRAINY – PAMIĘTAMY i DZIAŁAMY

O uczczenie pamięci minutą ciszy

Dzień 24 lutego zostanie na zawsze zapamiętany jako jedna z tragicznych stron w historii współczesnej Ukrainy. Tego dnia rok temu wróg zdradziecko wdarł się do naszego domu, do życia każdego Ukraińca. Ofiarami rosyjskiej inwazji na niepodległą i wolną Ukrainę były miliony dorosłych i dzieci, które po 24 lutego zostały bez dachu nad głową, zmuszone do opuszczenia domów, deportowane, zamordowane lub zabite przez okupantów.

Wojsko ukraińskie bohatersko broni nasz kraj, godnie odpierając wroga, wyzwalając tereny i odpierając najeźdźców. Żaden żołnierz, który oddał życie na polu bitwy, nie powinien zostać zapomniany.

Każda wspólnota na Ukrainie odczuwała ból straty, widziała łzy matek, żon i dzieci. Żegnając poległych żołnierzy mówimy „Bohaterowie nie umierają”, bo dopóki o nich pamiętamy, żyją w naszych sercach.

W ramach Tygodnia Pamięci prosimy, aby 24 lutego 2023 r. uczcić minutą ciszy wszystkich: wojskowych i cywilów, dorosłych i dzieci, mężczyzn i kobiety, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

About honoring the memory with a minute of silence

February 24 will be remembered forever as one of the tragic pages in the history of modern Ukraine. On this day a year ago, the enemy treacherously broke into our home, into the lives of every Ukrainian. Millions of adults and children became the victims of russia’s full-scale invasion into independent and free Ukraine. These people after February 24, were left homeless, forced to leave their homes, deported, tortured or killed by the invaders.

The Ukrainian military heroically defends our country, with dignity repulsing the enemy, liberating cities and pushing back the invaders. No soldier who gave his life on the battlefield should be forgotten.

Every community in Ukraine felt the pain of loss, evidenced the tears of mothers, wives and children. Saying goodbye to the fallen soldiers, we say „Heroes do not die”, because as long as we remember them, they live in our hearts.

As part of the Week of Remembrance, we ask that on February 24, 2023, we would like to have a minute of silence for all: military and civilians, adults and children, men and women, who died of the russian invasion of Ukraine.

dr Yuri Zakal