Fale

XVI Konferencja PAfE

Drodzy Psychodramatyści!   XVI Konferencja PAFE e.V. Riding the waves in stormy times Berlin 24-26 Wrzesień 2023   https://sites.google.com/view/psychodramaconferenceberlin21 pafeconference@gmail.com   *  *  * SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA PSYCHODRAMATYCZNE NA ŚWIECIE http://www.fepto.com/annual-meetings/psychodrama-calendar

CZYTAJ WIĘCEJ

Teatr Playback

Teatr Playback, czyli co?   Teatr Playback jest specyficzną formą, która znajduje się jednocześnie na dwóch płaszczyznach, z których czerpie techniki oraz siłę przekazu: psychodrama oraz teatr. Obydwie te płaszczyzny w swojej pierwotnej formie często splatają się ze sobą w mniejszym lub większym stopniu, ale w Teatrze Playback jest to szczególny rodzaj związku. Psychodrama czyli […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Superwizja

Grupa superwizyjna dla chętnych

Grupa superwizyjna dla chętnych Informujemy, że uruchamiamy regularne spotkania grupy superwizyjnej dla wszystkich potrzebujących. Mogą w niej uczestniczyć np osoby, którym brakuje godzin superwizyjnych po II stopniu, ale także osoby w trakcie drugiego stopnia, terapeuci i trenerzy. Osoby chętne prosimy, aby zgłaszały swój udział do Ariadny Romejko-Borowiec. e-mail: ariadnaromejko@gmail.com

CZYTAJ WIĘCEJ
Członkostwo

Członkowstwo PIP

W dniu 19.01.2018r. Zarząd PIP podjął uchwałę o obligatoryjnym członkostwie wszystkich osób szkolących się w Instytucie i posiadających certyfikat asystenta, terapeuty/lidera i trenera psychodramy. Członkostwo w PIP wiąże się z opłacaniem corocznej składki w wysokości 50 zł. Kwotę należy wpłacić na konto PIP. UWAGA – członkowie PIfE proszeni są o uiszczenie składki rocznej – 45 Euro.  Należy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Książka

Współpraca wydawnicza – Wydawnictwo ENETEIA

Wydawnictwo ENETEIA we współpracy z Polskim Instytutem Psychodramy wydało książkę „PSYCHODRAMA. Elementy teorii i praktyki” Książka zawiera zebrane i zredagowane przez Annę Bielańską prace i artykuły członków Polskiego Instytutu Psychodramy. Zachęcamy do lektury. Książka dostępna w księgarniach i wydawnictwie (taniej) www.eneteia.pl  

CZYTAJ WIĘCEJ

FEPTO – sprawozdanie

Sprawozdanie ze spotkania online przedstawicieli Instytutów w ramach FEPTO 13.02.2021   Celem spotkania była rozmowa na temat superwizji i treningu w formie online i próba odpowiedzenia na pytania, czy i jakie rekomendacje może wydać FEPTO instytucjom szkolącym, a także jaką pomoc powinno im zaoferować.   Wnioski:   1. FEPTO jako Federacja Instytutów może jedynie rekomendować […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kryteria oceny kotrenerów

Kryteria oceny ko-trenera aby uzyskał on rekomendację do kontynuacji kształcenia się w roli trenera. Wskazówki dla głównego lidera, które winien uwzględnić w swojej ocenie i omówić z ko-trenerem. Skala 1-5 1/ umiejętność rozumienia i analizy dynamiki grupowej, w tym specyfiki dynamiki grupy psychodramatycznej. 2/ umiejętność prowadzenia rozgrzewek i gier grupowych adekwatnych do dynamiki i potrzeb […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Raporty na koniec grup szkoleniowych

Trenerzy mają obowiązek przekazania do sekretariatu informacji dotyczącej wymogów szkoleniowych zrealizowanych przez członków grup I i II stopnia, z którymi zakończyli pracę. Prosimy o pobranie właściwej tabeli, uzupełnienie jej i odesłanie do Sekretariatu PIP. Ankieta: zrealizowanie wymagań I stopnia Ankieta: zrealizowanie wymagań II stopnia    

CZYTAJ WIĘCEJ

Składki członkowskie do PAFE.eV

Członkowie PAfE (wszyscy trenerzy obligatoryjnie) Przypominamy o obowiązku opłaceniu składki rocznej – 45 Euro. Należy ją bezpośrednio wpłacić na konto PAfE (przelew „SEPA”) (termin minął z końcem marca):   Psychodrama Association for Europe e.V. IBAN: DE 53 52060410 0000803278 BIC: GENODEF1EK1 Account number: 803278 (w rubryce nr rachunku należy wpisać: DE 53 5206 0410 0000 8032 78) Bank […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązek rejestracji nowych grup w PAFE e.V.

Drodzy trenerzy Psychodramy, powinniśmy rejestrować nasze grupy w PAFE e. V. Formularz można pozyskać ze strony, lub poprosić o pomoc w sekretariacie: sekretariat@psychodrama.pl Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dla grup z lat 2019 i 2020, dla tych zakończonych również. Dokumnet: Rejestracja grup szkoleniowych w PAfE

CZYTAJ WIĘCEJ