STANDARDY SZKOLENIA

Standardy szkolenia zostały sformułowane i zatwierdzone przez zarząd Psychodrama Institute for Europe

(PIFE) podczas posiedzenia komisji międzynarodowej w dniu 14 września 2007 w Berlinie. Są one

obowiązujące dla Psychodrama Association for Europe e.V (PAFE e.V) i jego członków; i niezbędne do

uzyskania końcowego certyfikatu.  Reguły te obowiązują od 1.10.2007r. Szkolenie Polskiego Instytutu

Psychodramy spełnia wymogi Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO).

Schemat szkolenia

Seminarium wstępne kwalifikujące do szkolenia I stopnia

Szkolenie I Stopnia

Certyfikat Asystenta

Seminarium wstępne kwalifikujące do szkolenia II stopnia

Szkolenie II Stopnia

Certyfikat Terapeuty lub Lidera

Szkolenie w kierunku uzyskania Certyfikatu Trenera

Szkolenie w kierunku uzyskania Certyfikatu Superwizora

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA

Kwalifikacja kandydatów do Szkolenia I stopnia

Kandydaci do uzyskania kwalifikacji Asystenta Psychodramy wieńczącego szkolenie I stopnia powinni mieć minimum 25 lat, ukończone wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni kurs zawodowy w obszarze, gdzie stosowanie psychodramy jest możliwe i przydatne.

Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na szkolenie I stopnia, który jest analizowany przez koordynatora zapisów. W przypadku braku przeciwwskazań kandydat zostaje wpisany na listę uczestników seminarium wstępnego kwalifikującego do części właściwej szkolenia.

Kwalifikacja kandydatów do Szkolenia II stopnia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia II stopnia jest posiadanie wykształcenia wyższego, oraz ukończenie I stopnia i posiadanie Certyfikatu Asystenta Psychodramy a także uzyskanie rekomendacji do dalszego szkolenia się ze strony trenerów grupy.

Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszeniowy na szkolenie II stopnia, który jest analizowany przez koordynatora zapisów. W przypadku braku przeciwwskazań kandydat zostaje wpisany na listę uczestników seminarium wstępnego kwalifikującego do części właściwej szkolenia.

Kandydaci, którzy chcą po zakończeniu szkolenia II stopnia posiadać tytuł Terapeuty Psychodramy muszą mieć wyższe wykształcenie terapeutyczne, psychologiczne lub medyczne.

Wyjątki od tych norm są możliwe tylko wtedy, kiedy będą nadzwyczajne przypadki osób szczególnie utalentowanych i zmotywowanych. Wyjątki mogą być zastosowane tylko za zgodą Komisji ds. szkoleń i edukacji danego kraju.