Certyfikat Asystenta Psychodramy wg Moreno

Upoważnia do asystowania terapeutom i liderom psychodramy w pracy a także do samodzielnego prowadzenia pojedynczych technik psychodramatycznych pod jego okiem.

Tytuł Asystenta zobowiązuje do członkostwa w Polskim Instytucie Psychodramy i przestrzegania jego zasad etycznych. Można go otrzymać po spełnieniu wszystkich wymagań szkolenia I stopnia, w przypadku braku innych przeciwwskazań.

Certyfikat Lidera Psychodramy wg Moreno

Upoważnia do samodzielnego prowadzenia psychodramy w różnych dziedzinach z wyłączeniem terapii. Lider psychodramy może jednak asystować Trenerowi Psychodramy podczas prowadzenia grup szkoleniowych I stopnia, o ile otrzymał ku temu stosowną rekomendację.

Tytuł Lidera zobowiązuje do członkostwa w Polskim Instytucie Psychodramy i przestrzegania jego zasad etycznych.

Certyfikat Lidera Psychodramy wg Moreno może otrzymać osoba, która pomyślnie zakończyła dwuetapowe szkolenie II stopnia w przypadku braku innych przeciwwskazań. Kandydaci do uzyskania owego tytuły muszą posiadać wykształcenie wyższe inne niż medyczne lub psychologiczne.

Certyfikat Terapeuty Psychodramy wg Moreno

Upoważnia do samodzielnego prowadzenia psychodramy w różnych dziedzinach z wyłączeniem szkolenia w tym obszarze. Terapeuta psychodramy może jednak asystować Trenerowi Psychodramy podczas prowadzenia grup szkoleniowych I stopnia, o ile otrzymał ku temu stosowną rekomendację.

Tytuł Terapeuty zobowiązuje do członkostwa w Polskim Instytucie Psychodramy i przestrzegania jego zasad etycznych.

Certyfikat Terapeuty Psychodramy wg Moreno może otrzymać osoba, która pomyślnie zakończyła dwuetapowe szkolenie II stopnia w przypadku braku innych przeciwwskazań. Kandydaci do uzyskania owego tytuły muszą posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne lub psychoterapeutyczne.

Certyfikat Trenera I i II stopnia Psychodramy wg Moreno

Certyfikat Trenera I upoważnia do samodzielnego prowadzenia szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno grup I stopnia. Zobowiązuje do członkostwa w Psychodrama Association for Europe e.V.

Certyfikat Trenera I stopnia Psychodramy wg Moreno może otrzymać terapeuta lub lider psychodramy, który po otrzymaniu odpowiedniej rekomendacji współprowadził grupę I stopnia pod okiem trenera II stopnia oraz jego superwizją i otrzymał od niego rekomendację. Następnie rozpoczął współprowadzenie kolejnej grupy I stopnia z innym szkolącym się trenerem pod regularna superwizją i otrzymał stosowną rekomendację.

Certyfikat Trenera II stopnia Psychodramy wg Moreno upoważnia do samodzielnego prowadzenia grup II stopnia. Może go otrzymać Trener I stopnia, który po uzyskaniu wcześniejszej rekomendacji do dalszego kształcenia od swojego superwizora, współprowadził wraz z doświadczonym trenerem pierwszą grupę II stopnia pod superwizją na żywo. Ponadto prowadził warsztaty lub seminaria w ramach PAFE e.V. i brał czynny udział w jego działalności.

Każdy Trener Instytutu i PAFE e.V. zobowiązany jest do bycia członkiem obu stowarzyszeń, przestrzegana zasad etycznych i opłacania składek.

Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie:

http://psychodrama-for-europe.eu/wp-content/uploads/2018/12/Criterias-for-awarding-the-trainer-certificate-of-the-Psychodrama-Association-for-Europe-e.V..pdf

Certyfikat Superwizora Psychodramy wg Moreno

Aby przystąpić do procesu starania się o zostanie superwizorem psychodramy  Trener II stopnia musi uzyskać pozytywną rekomendację od swojego superwizora. Ponadto przed przystąpieniem do egzaminu na pełnego superwizora należy superwizować prowadzoną przez siebie superwizję w sposób regularny.

Psychodrama Association for Europe e.V wyróżnia trzy stopnie superwizora:

Superwizor delegowany - trener, który prowadził jako główny lider/terapeuta min jedną grupę I stopnia pod regularną superwizją i uzyskał rekomendację swojego superwizora a także innego członka PAFE e.V.

Superwizor nominowany - trener, który prowadził min jedną grupę II stopnia i min dwie pierwszego stopnia pod regularną superwizją Superwizora Pełnego. Ponadto powinien superwizować swoje superwizje w wymiarze 20 godzin. Superwizor nominowany powinien w ciągu najdalej 3 lat podejść do kolokwium i uzyskać status superwizora pełnego.

Pełny superwizor - superwizor nominowany, który z sukcesem przeszedł kolokwium, na którym zaprezentował swoją pracę jako superwizor psychodramy.

Szczegółowy opis wymagań i procedury w celu uzyskania powyższych certyfikatów

Aby otrzymać tytuł superwizora z pełnymi uprawnieniami „full supervisor” należy:

 1. Przesłać aplikację
 2. Przeprowadzić szkolenie dla dwóch grup I stopnia i jednej grupy II stopnia.
 3. Uzyskać zaliczenie superwizji w prowadzeniu grupy I stopnia. Liczba godzin superwizji – w zależności od superwizora.
 4. Uzyskać zaliczenie superwizji w prowadzeniu pierwszej grupy II stopnia. Liczba godzin – w zależności od superwizora.
 5. Przesłać list potwierdzający od Twojego superwizora do Grupy Roboczej Komisji Superwizyjnej.
 6. Przesłać rekomendację do Grupy Roboczej Komisji Superwizyjnej od zarządu instytutu gdzie prowadziłeś/-aś grupy I i II stopnia.
 7. Przeprowadzić prezentację podczas Komisji Superwizyjnej przedstawiającą Twoją pracę jako superwizora ze studentami lub to, jak wyobrażasz sobie tą pracę prowadzić.
 8. Członkowie Komisji Superwizyjnej decydują po prezentacji o nominowaniu Cię na superwizora z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisor).

Wymagania i procedura dotycząca uzyskania tytułu superwizora nominowanego

Status superwizora nominowanego może być potrzebny w krajach lub instytutach, w których nie ma – lub jest niewielka liczba – superwizorów z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisors) lub superwizorów nominowanych, a gdzie są uczestnicy, którzy potrzebują superwizji swoich szkoleń psychodramy.

Aby zostać superwizorem nominowanym należy:

 1. Przesłać zgłoszenie.
 2. Przeprowadzić szkolenie dla dwóch grup I stopnia i jednej grupy II stopnia.
 3. Uzyskać zaliczenie superwizji w prowadzeniu grupy I stopnia. Ilość godzin – w zależności od superwizora.
 4. Uzyskać zaliczenie superwizji w prowadzeniu pierwszej grupy 2 stopnia. Ilość godzin – w zależności od superwizora.
 5. Przesłać list potwierdzający od Twojego superwizora do Grupy Roboczej Komisji Superwizyjnej.
 6. Superwizja prowadzona przez superwizora z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisor) – minimum 20 godzin.
 7. Okres posiadania statusu superwizora nominowanego jest ograniczony do 3 lat. W tym czasie należy dokonać prezentacji, aby uzyskać status superwizora z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisor).
 8. Grupa Robocza Komisji Superwizyjnej decyduje o mianowaniu na superwizora nominowanego.

Wymagania i procedura dotycząca uzyskania tytułu superwizora delegowanego

Status superwizora delegowanego może być potrzebny w krajach lub instytutach, w których nie ma lub jest niewielka liczba superwizorów z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisors) lub superwizorów mianowanych, a uczestnicy potrzebują superwizji swoich szkoleń psychodramy.

Aby zostać superwizorem delegowanym należy:

 1. Przesłać zgłoszenie.
 2. Ukończyć własne szkolenie wraz z certyfikatem i uzyskać licencję trenera. Przeprowadzić szkolenie co najmniej jednej grupy I stopnia jako główny trener.
 3. Przesłać dwa listy polecające do Grupy Roboczej Komisji Superwizyjnej. Jeden od superwizora z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisor), drugi może być od uczestnika.
 4. Uzyskać superwizję w zakresie prowadzenia grupy I stopnia. Ilość godzin – w zależności od superwizora.
 5. Przesłać list potwierdzający do Grupy Roboczej Komisji Superwizyjnej od swojego superwizora.

Grupa Robocza Komisji Nadzoru podejmuje decyzję o mianowaniu superwizora delegowanego.

Jako superwizor delegowany możesz prowadzić superwizję indywidualną (nie superwizję grupową); wyjątkowo zezwolenie jest ważne jedynie w przypadku uczestników specjalnej grupy lub specjalnego okresu czasu. Jako superwizor delegowany musisz być pod stałą superwizją superwizora z pełnymi uprawnieniami (Full Supervisor). Jeśli jest kilku superwizorów delegowanych, sensowne jest prowadzenie superwizji w grupie, ze względu na uczenie się od siebie nawzajem. Superwizor i grupa umawiają się na regularne spotkania. Obecność jest obowiązkowa dla każdego superwizora delegowanego.