Ceny:

 • Seminaria z Polskimi trenerami (18 godzin, 60 zł/godzina) - 1080 zł
 • Seminarium z zagranicznymi liderami  - cena jest ustalana każdorazowo w zależności od kosztów
 • Seminarium wstępne - 1140 zł
 • Treningowy blok trzydniowy grupy I lub II stopnia  (12 bloków po 20 godzin dydaktycznych, 60 zł/godz) – 1200 zł
 • Treningowy blok czterodniowy grupy I lub II stopnia  (10 bloków po 24 godziny dydaktyczne, 60 zł/godz) – 1440 zł
 • Składki Członkowskie – 100 zł rocznie
 • Superwizja - blok trzydniowy superwizji grupowej - 900 zł

 

W sprawach księgowych (przelewy, dane do rachunków, itp) informacji udziela

Irena Kudłek, e-mail: irenakudlek@op.pl tel: 12 2661497

ZAPISY

Zapisy na seminaria

Osoby zainteresowane uczestnictwem w dowolnym seminarium proszone są o kontakt mailowy z sekretariatem Instytutu – Panią Magdą Przybył: sekretariat@psychodrama.pl

W zgłoszeniu na seminarium należy podać:

 • nazwa seminarium oraz jego data
 • nazwiska trenerów, u których Państwo odbywacie lub odbyliście szkolenie I lub II st.
 • rok rozpoczęcia szkolenia

Na seminaria są Państwo wpisywani w ramach dostępnych miejsc, przy czym zalecamy, aby na jednym seminarium nie było więcej niż 6 osób z tej samej grupy szkoleniowej.

Opłata za seminaria od roku 2024 wynosi 60 zł za godzinę czyli 1080zł za cały blok.

Po wysłaniu zgłoszenia na seminarium osoba chętna musi w terminie dwóch tygodniu od otrzymania mailowego potwierdzenia, że jest na liście, uiścić całą opłatę za seminarium, bez względu na to, w jakim terminie jest ono planowane.

Jeżeli opłata nie będzie uiszczona w ciągu tych dwóch tygodni, dana osoba będzie skreślona z listy uczestników.

W wypadku niemożności uczestnictwa w seminarium należy niezwłocznie poinformować o tym sekretariat Instytutu, aby osoba z listy rezerwowej mogła wziąć w nim udział. Inną możliwym rozwiązaniem tej sytuacji jest znalezienie przez osobę rezygnującą, kogoś, kto ją zastąpi. Jeśli to się nie uda, wówczas wcześniejsza opłata za seminarium nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty następuje jedynie w przypadku poinformowania sekretariatu drogą mailową o swojej rezygnacji na nie mniej niż dwa tygodnie od terminu rozpoczęcia seminarium, bądź w przypadku znalezienia dla siebie zastępstwa. W każdy innym przypadku opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy na szkolenie I i II stopnia

Osoby zainteresowane uczestnictwem nowej grupie szkoleniowej proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i kontakt z koordynatorem zapisów - Michałem Faronem: michal.faron@arronpartners.com.

Na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w przypadku braku przeciwwskazań, kandydat trafia na listę chętnych. W momencie, gdy liczba znajdujących się na tej liście osób zbliża się do niezbędnego minimum, kandydaci otrzymują informację o terminie seminarium wstępnego i proszeni są o wpłacenie zaliczki wysokości 400 zł lub całej kwoty na konto Instytutu. Właściwe szkolenie rozpoczyna się po kwalifikacji podczas seminarium wstępnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
I STOPNIA
W PSYCHODRAMIE wg MORENO
Polski Instytut Psychodramy

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
  II STOPNIA
  W PSYCHODRAMIE wg MORENO
  Polski Instytut Psychodramy

   Ukończenie I stopnia