Składki Członkowskie – 100 zł rocznie

Seminaria z Polskimi trenerami – 675 zł

Seminarium z zagranicznymi liderami  - cena jest ustalana każdorazowo w zależności od kosztów

Seminarium wstępne - 750 zł

Treningowy blok trzydniowy grupy I lub II stopnia  (12 bloków po 20 godzin dydaktycznych) – 750 zł

Treningowy blok czterodniowy grupy I lub II stopnia  (10 bloków po 24 godziny dydaktyczne) – 900 zł

Superwizja - blok trzydniowy superwizji grupowej - 900 zł

 

W sprawach księgowych (przelewy, dane do rachunków, itp) informacji udziela

Irena Kudłek, e-mail: irenakudlek@op.pl tel: 12 2661497

ZAPISY

Zapisy na seminaria

Osoby zainteresowane uczestnictwem w dowolnym seminarium proszone są o kontakt mailowy z sekretariatem Instytutu - Panią Magdą Przybył: sekretariat@psychodrama.pl

Sekretariat otrzymawszy prośbę o rejestrację na seminarium, sprawdza dostępność wolnych miejsc, wysyła informację zwrotną do kandydata i w przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o wpłatę całej należności nie później niż 30 dni przed seminarium w przypadku seminariów z polskimi trenerami i nie później niż na 60 dni w przypadku seminariów z trenerami zagranicznymi.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników seminarium następuje, gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu całej należnej kwoty.

Zapisy na szkolenie I i II stopnia

Osoby zainteresowane uczestnictwem nowej grupie szkoleniowej proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i kontakt z koordynatorem zapisów - Michałem Faronem: michal.faron@arronpartners.com.

Na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w przypadku braku przeciwwskazań, kandydat trafia na listę chętnych. W momencie, gdy liczba znajdujących się na tej liście osób zbliża się do niezbędnego minimum, kandydaci otrzymują informację o terminie seminarium wstępnego i proszeni są o wpłacenie zaliczki wysokości 400 zł lub całej kwoty na konto Instytutu. Właściwe szkolenie rozpoczyna się po kwalifikacji podczas seminarium wstępnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
I STOPNIA
W PSYCHODRAMIE wg MORENO
Polski Instytut Psychodramy

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
  II STOPNIA
  W PSYCHODRAMIE wg MORENO
  Polski Instytut Psychodramy

   Ukończenie I stopnia