SUPERWIZJA dla grup szkoleniowych po II stopniu / 2022 rok

Superwizor: Anna Bielańska

Miejsce: Warszawa, ul. Koszykowa

25-27 lutego

1 lipca - spotkanie online 15:30-20:30

30 września - 2 października

 

Miejsce: Gliwice, ul. Górnych Wałów / Asnyka 10

14-16 stycznia

20-22 maja

28-30 października

 

SUPERWIZJA DLA TRENERÓW

comiesięczna regularna superwizja dla trenerów PIP - każdy drugi czwartek kolejnego miesiąca

godzina 20.00

Bliższe informacje w zakładce „dla trenerów”

SUPERWIZJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

dla trenerów, ko-trenerów, terapeutów psychodramy i wszystkich osób szkolących się w psychodramie lub chętnych do korzystania z superwizji w formie psychodramatycznej koordynuje:

Ariadna Romejko – Borowiec, tel: 692 763 228

e- mail: ariadnaromejko@gmail.com

SUPERWIZJA GRUPOWA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Trenerzy psychodramy Rachela Molicka i Igor Hanuszkiewicz

prowadzą grupę superwizyjną łączącą podejście psychodynamiczne i psychodramę

http://www.hanuszkiewicz.info/aktualnosci.html

KOSZTY

Blok trzydniowy superwizji grupowej -  900 zł