KADRA POLSKIEGO INSTYTUTU PSYCHODRAMY I PSYCHODRAMA ASSOCIATION FOR EUROPE e.V

Zarząd Polskiego Instytutu Psychodramy

We 2022 odbyły się kolejne wybory do Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy a także do Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej. W skład nowego Zarządu weszli:

Ariadna Romejko-Borowiec - przewodnicząca

Anna Bielańska - wice - przewodnicząca

Igor Hanuszkiewicz - skarbnik

Michał Faron - sekretarz

Jacek Syguda - członek

Maria Kołodziejczyk - członkini

Roman Ludkiewicz - członek

Komisja Rewizyjna

Monika Wiktor - przewodnicząca

Małgorzata Cichocka - członkini

Krzysztof Ciepliński - członkini

Komisja Etyczna

Agnieszka Bartkowska- Kurek

Janina Ceglarek

Rachela Molicka

Superwizorzy Polskiego Instytutu Psychodramy

Pełni Superwizorzy:
Anna Bielańska
Jarosław Gliszczyński
Wiesława Piątek-Janicka
Igor Hanuszkiewicz
Anna Gliszczyńska

Superwizorzy delegowani:
Agnieszka Bartkowska - Kurek
Janina Ceglarek
Roman Ludkiewicz
Rachela Molicka
Jacek Syguda
Berdnadeta Izydorczyk

Trenerzy Polskiego Instytutu Psychodramy

Jolanta Bartkowska-Kurek (trener 2 stopnia)
psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, prowadzi praktykę prywatną, Kraków

Anna Bielańska (trener 2 stopnia)
psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta i superwizor psychodramy. Związana z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej CMUJ, prowadzi praktykę prywatną, Kraków

Janina Ceglarek (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i superwizor psychodramy, specjalizuje się w monodramie, prowadzi praktykę prywatną, Katowice

Małgorzata Cichocka (trener 1 stopnia)
filozof, terapeuta psychodramy, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, prowadzi praktykę prywatną

Krzysztof Ciepliński (trener 1 stopnia)
dr psychologii, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prowadzi praktykę prywatną w Lublinie i Warszawie.

Agnieszka Duda (trener 1 stopnia)
psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, superwizor psychoterapii uzależnień.

Michał Faron (trener 1 stopnia)
Lider i trener psychodramy.

Bogusława Franek (trener 1 stopnia)
psycholog kliniczny, terapeuta i trener psychodramy, Pracuje w ośrodku "Diada" w Gliwicach i w OLNiZO "Dąbrówka", prowadzi praktykę prywatną w Bytomiu

Anna Gliszczyńska (trener 2 stopnia)
psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, prowadzi praktykę prywatną, Gliwice

Jarosław Gliszczyński (trener 2 stopnia)
psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i superwizor psychodramy. Pracuje w OLNiZO "Dąbrówka", prowadzi praktykę prywatną, Gliwice

Igor Hanuszkiewicz (trener 2 stopnia)
psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, pracuje w WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, prowadzi prywatną praktykę, Kraków

Paula Hanuszkiewicz (trener 1 stopnia)
psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Specjalista Interwencji Kryzysowej. Prowadzi praktykę prywatną w Krakowie

Bernadetta Izydorczyk (trener 1 stopnia)
dr nauk humanistycznych, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w OLNiZO "Dąbrówka", prowadzi praktykę prywatną w Zabrzu

Aneta Kalisz (trener 1 stopnia)
specjalista psychiatra, terapeuta i trener psychodramy. Prowadzi Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii w Krakowie, prowadzi prywatną praktykę w Krakowie.

Tomasz Knop (trener 1 stopnia)
dr teologii duchowości, psychoterapeuta, terapeuta i trener psychodramy, prowadzi prywatną praktykę w Częstochowie

Maria Kołodziejczyk (trener 1 stopnia)
psycholog, terapeuta, trener w Krakowie

Renata Kostrzewska (trener 1 stopnia)
psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, terapeuta psychodramy, pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania w Szwecji

Filip Kościuszko (trener 1 stopnia)
psychiatra, terapeuta i trener psychodramy, prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego w Zamościu

Małgorzata Kowalcze  (trener 1 stopnia)
specjalista psychologii klinicznej psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor KBdsPN, trener psychodramy

Krystyna Kozłowska (trener 1 stopnia)
psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, prowadzi praktykę prywatną w Lublinie

Dorota Kulczyńska – Curyło (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, pracuje w Poradni Psychologicznej "Medinorm", Kraków

Roman Ludkiewicz (trener 1 stopnia)
psychiatra, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, prowadzi praktykę prywatną, Gdańsk

Marta Maryl (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Teresa Molenda – Jankowska (trener 1 stopnia)
psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. Pracuje w Oddziel Nerwic w Lublinie, prowadzi prywatna praktykę, Lublin.

Rachela Molicka (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. Prowadzi integracyjny Teatr trochę Inny oraz praktykę prywatną, Kraków.

Wiesław Magnuszewski (trener 1 stopnia)
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy. Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Białymstoku.

Irena Nowak
psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy. Prowadzi i pracuje w ośrodku "Złoty Most" w Krakowie.

Piotr Passowicz (trener 1 stopnia)
psycholog, dr nauk humanistycznych, psychoterapeuta analityk grupowy, terapeuta psychodramy, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wiesława Piątek-Janicka (trener 2 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta, trener i superwizor psychodramy, prowadzi Ośrodek Psychoterapii, Psychodramy i Szkoleń "OPiS", Warszawa

Wiesław Piela (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, psycholog w Tychach

Ariadna Romejko-Borowiec (trener 1 stopnia)
filozof, psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy, trener na kursach psychoterapii, prowadzi praktykę prywatną w Krakowie

Jan Skorupa (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. Pracuje w OLN i ZO "Dąbrówka", prowadzi praktykę prywatną, Gliwice

Jacek Syguda (trener 1 stopnia)
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy.
Pracuje w OLN i ZO "Dąbrówka", prowadzi praktykę prywatną, Gliwice

Monika Wiktor (trener 1 stopnia)
psychiatra, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi Oddział Nerwic w Częstochowie. Terapeuta i trener psychodramy.

Małgorzata Zasępa (trener 1 stopnia)
psychiatra, liderka bibliodramy, terapeutka i trenerka psychodramy, Bydgoszcz

Terapeuci i Liderzy Polskiego Instytutu Psychodramy

Bartkowska-Kurek Jolanta - Kraków
Bielańska Anna - Kraków
Borowiec Mateusz - Kraków
Ceglarek Janina - Katowice
Chabowska Natalia - Gdynia
Cichocka Małgorzata - Kraków
Ciepliński Krzysztof - Lublin
Duda Agnieszka - Kraków
Dzięgielewska Magdalena - Poznań
Faron Michał - Kraków
Franek Bogumiła - Gliwice
Galińska Elżbieta - Warszawa
Gliszczyńska Anna - Gliwice
Gliszczyński Jarosław - Gliwice
Golonka Krzysztof - Katowice
Hanuszkiewicz Igor - Kraków
Hanuszkiewicz Paula - Kraków
Izydorczyk Bernadetta - Gliwice
Jędrusiak Monika - Warszawa
Kalisz Aneta - Kraków
Knop Tomasz - Częstochowa
Kołodziejczyk Maria - Kraków
Kostrzewska Renata - Gavle (Szwecja)
Kościuszko Filip - Zamość
Kowalcze Małgorzata - Zabrze
Kowalczyk Małgorzata - Częstochowa
Kozłowska Krystyna - Lublin
Kropka Halina - Bielsko-Biała
Krupa Artur - Kraków
Ludkiewicz Roman - Gdańsk
Magnuszewski Wiesław - Białystok
Maryl Marta - Warszawa
Molenda Teresa - Lublin
Molicka Rachela - Kraków
Nitecka Małgorzta - Częstochowa
Olszowy-Oleś Jolanta - Jastrzębia Góra
Orzeł-Manthey Ewa - Śląsk
Passowicz Piotr - Kraków
Piątek-Janicka Wiesława - Warszawa
Piela Izabela - Śląsk
Piela Wiesław - Zabrze
Polańska Agnieszka - Katowice
Prysak Dorota - Jastrzębia Góra
Pytko Adam - Kraków
Romejko-Borowiec Ariadna - Kraków
Rudel Mariola - Gliwice
Sarol - Kulka Anna - Warszawa
Sidorek Agata - Warszawa
Skorupa Jan - Gliwice
Sokół Barbara - Kraków (Forum Psychodramy)
Syguda Jacek - Gliwice
Ścibak Monika - Kraków (Forum Psychodramy)
Tengler Barbara - Śląsk
Wiktor Monika - Częstochowa
Zasępa Małgorzata - Bydgoszcz