Fale

XVI Konferencja PAfE

Drodzy Psychodramatyści!   XVI Konferencja PAFE e.V. Riding the waves in stormy times Berlin 22-24 Wrzesień 2023   https://sites.google.com/view/psychodramaconferenceberlin21 pafeconference@gmail.com   *  *  * SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA PSYCHODRAMATYCZNE NA ŚWIECIE http://www.fepto.com/annual-meetings/psychodrama-calendar

CZYTAJ WIĘCEJ