Organizacja seminariów w 2024 r

Organizacja seminariów w 2024 r

Organizacja i opłaty

Polski Instytut Psychodramy

-

Organizacja seminarów, zapisy, opłaty…

Opłata za seminaria od roku 2024 wynosi 60 zł za godzinę czyli 1080zł za cały blok.

Po wysłaniu zgłoszenia na seminarium osoba chętna musi w terminie dwóch tygodniu od otrzymania mailowego potwierdzenia, że jest na liście, uiścić całą opłatę za seminarium, bez względu na to, w jakim terminie jest ono planowane.

Jeżeli opłata nie będzie uiszczona w ciągu tych dwóch tygodni, dana osoba będzie skreślona z listy uczestników.

W wypadku niemożności uczestnictwa w seminarium należy niezwłocznie poinformować o tym sekretariat Instytutu, aby osoba z listy rezerwowej mogła wziąć w nim udział. Inną możliwym rozwiązaniem tej sytuacji jest znalezienie przez osobę rezygnującą, kogoś, kto ją zastąpi. Jeśli to się nie uda, wówczas wcześniejsza opłata za seminarium nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty następuje jedynie w przypadku poinformowania sekretariatu drogą mailową o swojej rezygnacji na nie mniej niż dwa tygodnie od terminu rozpoczęcia seminarium, bądź w przypadku znalezienia dla siebie zastępstwa. W każdy innym przypadku opłata nie podlega zwrotowi.