Obowiązek rejestracji nowych grup w PAFE e.V.

Drodzy trenerzy Psychodramy, powinniśmy rejestrować nasze grupy w PAFE e. V. Formularz można pozyskać ze strony, lub poprosić o pomoc w sekretariacie: sekretariat@psychodrama.pl

Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dla grup z lat 2019 i 2020, dla tych zakończonych również.

Word

Dokumnet: Rejestracja grup szkoleniowych w PAfE