Kolokwium grupy warszawskiej II stopnia – KONIEC

GRATULUJEMY TERAPEUTOM PSYCHODRAMY!

Data: 31.03-2.04.2023

Galeria fotografii