Bibliodrama – na początku było Słowo – SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie…” (J 1,1-4).

Słowo jest faktem i zarazem tajemnicą ludzkiego świata, bez niego człowiek nie znajduje dostępu do rzeczywistości i nie jest w stanie w pełni rozwinąć swoich potencjalnych możliwości. Wypowiadając słowo nazywa, dzięki czemu może uchwycić prawdę, odkryć lub nadać sens. Ponadto, człowiek nazywając tworzy, współtworzy, a może nawet stwarza?

Słowo ma moc, można nim zranić, nawet doprowadzić do śmierci. Na kartach Biblii czytamy o Bogu, który Słowem stwarza, uzdrawia, wskrzesza.

Jak posługiwać się słowem, by służyło ono prawdzie, dobru, pięknu?

Jak leczyć słowem, a może Słowem?

Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i grupą, w którym dokonuje się próba zintegrowania przekazu biblijnego z osobistymi doświadczeniami. Jest spotkaniem z sobą, innymi ludźmi i Słowem-Tajemnicą.

Bibliodrama:

– dla osób wierzących może być ćwiczeniem duchowym, medytacją w działaniu, która przez ruch, obraz, muzykę pozwala doświadczyć Boga bardziej zmysłowo;

– dla niewierzących szansą przekroczenia siebie, pogłębienia duchowości i zbliżenia się do najwyższych wartości, transcendencji, sacrum;

– dla terapeutów sposobem pracy z pacjentami nad obrazem Boga.

Tomasz Knop, duchowny rzymsko-katolicki, dr teologii duchowości, psychoterapeuta, trener psychodramy, bibliodramatysta.

 

GODZINY

Piątek 16.00 do 20.00

Sobota 9.00 do 18.00 (3h przerwa na obiad)

Niedziela 9.00 – 13.00