Seminarium: Szkolenie w zakresie włączania narzędzi psychodramatycznych w superwizję psychoterapii

Z radością informujemy, że Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego atestował kurs dla superwizorów aplikantów prowadzony przez Annę Bielańską i Jarosława Gliszczyńskiego, pod tytułem

„Szkolenie w zakresie włączania narzędzi psychodramatycznych w superwizję psychoterapii”

Szkolenie odbędzie się 1-3.03.2024 oraz 26-28.04.2024

Koszt obu części:

3900 zł

 

Poniżej link do strony Sekcji:

https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/kursy-dla-superwizorow-aplikantow/

Szczegóły do pobrania poniżej:

Word