Monodrama

Monodrama

Seminarium

Kraków

Nina Ceglarek

1-3.12.2023

Zapraszamy na seminarium z MONODRAMY.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w dowolnym seminarium proszone są o kontakt mailowy z sekretariatem Instytutu – Panią Magdą Przybył: sekretariat@psychodrama.pl

 

W zgłoszeniu na seminarium należy podać:

– nazwa seminarium oraz jego data

– nazwiska trenerów, u których Państwo odbywacie lub odbyliście szkolenie I lub II st.

– rok rozpoczęcia szkolenia

Na seminaria są Państwo wpisywani w ramach dostępnych miejsc. Mogą pojawić się seminaria, w których trener prowadzący zdecyduje o limicie osób z tej samej grupy szkoleniowej. Pewne tematy wymagają heterogeniczności w grupie. W takich przypadkach liczba osób z tej samej grupy szkoleniowej może być limitowana do kilku uczestników.

Sekretariat otrzymawszy prośbę o rejestrację na seminarium, sprawdza dostępność wolnych miejsc, wysyła informację zwrotną do kandydata. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o wpłatę całej należności nie później niż 30 dni przed seminarium w przypadku seminariów z polskimi trenerami i nie później niż na 60 dni w przypadku seminariów z trenerami zagranicznymi.

W przypadku braku wpłaty należności w terminie i nie zareagowania na maila przypominającego o wpłacie zostają Państwo skreśleni z listy, o czym poinformujemy Państwa mailowo.