FEPTO – sprawozdanie

Sprawozdanie ze spotkania online przedstawicieli Instytutów w ramach FEPTO 13.02.2021

 

Celem spotkania była rozmowa na temat superwizji i treningu w formie online i próba odpowiedzenia na pytania, czy i jakie rekomendacje może wydać FEPTO instytucjom szkolącym, a także jaką pomoc powinno im zaoferować.

 

Wnioski:

 

1. FEPTO jako Federacja Instytutów może jedynie rekomendować określone rozwiązania, a każdy Instytut musi sam zdecydować o przyjętych standardach pracy online, czyli np. o ilości godzin treningowych i superwizyjnych online, jakie uznaje w tej formie.

 

2. SUPERWIZJA

Wydaje się ważne, by superwizanci brali udział w decyzji dotyczącej formy pracy i współdzielili odpowiedzialność.

Superwizja może być prowadzona online, choć osoby starsze mające większe opory względem stosowania technologicznych rozwiązań mogą mieć większą trudność, by dzielić się swoim doświadczeniem w trakcie epidemii.

Instytuty powinny zapewnić tak superwizorom, jak i trenerom odpowiednie szkolenia

Superwizja online umożliwia kontakt osobom mieszkających daleko i w związku z tym może być dobrym narzędziem pracy również po pandemii

Z racji tego, że praca online jest bardziej wymagająca, rekomenduje się krótsze spotkania i więcej przerw, więcej elastyczności

 

3. SZKOLENIE

Grupa była podzielona. Zwolennicy pracy online twierdzili, że tą metodą da się zrobić niemal wszystko, ograniczeniem są tylko problemy techniczne. Pojawił się kontrowersyjny pomysł, który nie zyskał aprobaty dotyczący specjalnych certyfikatów dla osób szkolących się tylko online.

Druga część grupy widziała ograniczenia takiej formy pracy w postaci: trudności w pogłębieniu pracy, trudności w zamianie roli, braku kontaktu z ciałem i ograniczonej percepcji tego, co niewerbalne; braku ruchu, trudności w sytuacji dużego oporu, konfliktu. Nie było jasne, czy mówimy jedynie o czasie pandemii, czy o pracy online również po niej. Były głosy dotyczące hybrydowego podejścia.

 

Wszyscy stali na stanowisku, że niezależnie od wyboru metody pracy, powinniśmy kontynuować szkolenia.

 

Należy zapewnić trenerom regularną superwizję i interwizję, by mogli dzielić się doświadczeniami i technikami.

 

Wnioski będą opublikowane w następnym newsletterze

 

4. Pod koniec miesiąca ma zapaść decyzja odnośnie spotkania członków FEPTO w maju, czy konferencja będzie online, czy nie będzie jej w ogóle.