Kryteria oceny kotrenerów

Kryteria oceny ko-trenera aby uzyskał on rekomendację do kontynuacji kształcenia się w roli trenera. Wskazówki dla głównego lidera, które winien uwzględnić w swojej ocenie i omówić z ko-trenerem.

Skala 1-5

1/ umiejętność rozumienia i analizy dynamiki grupowej, w tym specyfiki dynamiki grupy psychodramatycznej.

2/ umiejętność prowadzenia rozgrzewek i gier grupowych adekwatnych do dynamiki i potrzeb grupy

3/ umiejętność prowadzenia prac protagonistycznych, – obligatoryjne jest niemniej niż )

4/ umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych, także krytycznych i umiejętne ich wykorzystanie

5/ umiejętność adekwatnego dublowania i stosowania technik psychodramy

5/ elastyczność i kreatywność w funkcjonowaniu w roli ko-trenera

6/ umiejętność stosowania i wykorzystywania narzędzi socjometrycznych

7/ znajomość i rozumienie teorii i filozofii psychodramy

8/ właściwa z punktu widzenia roli ko-trenera komunikacja (w tym na poziomie tele) z grupą

9/ umiejętność dawania sharingu i feedbacku z ról

Word

kryteria oceny ko-trenera