Komisja do spraw treningowych

W styczniu 2022 roku rozpoczęła pracę powołana  przez Zarząd PIP grupa do spraw treningu, która ma celu opracowanie standardów prowadzenia grup dla trenerów Instytutu.

Jest nas trenerów coraz więcej i coraz trudniej jest omawiać i ustalać te standardy na wspólnych spotkaniach i superwizjach. Stąd inicjatywa powstania takiej grupy, która spróbuje to przygotować i przedstawić na wspólnym spotkaniu trenerów w piątek przed Festiwalem.

Kolejne spotkanie grupy zaplanowane jest na …..