Zmiany zasad superwizji na II stopniu

Podczas ostatniego zebrania Zarządu, 15 września 2021, zadecydowano o dookreśleniu wymogów superwizyjnych na II stopniu szkolenia.

Otóż  „co najmniej połowa czasu superwizji powinna dotyczyć pracy superwizanta z grupą psychodramatyczną”