Proces grupowy w psychodramie

Proces grupowy w psychodramie

Kraków, ul. Olszańska 5, 3p

Agnieszka Bartkowska-Kurek

12-14 kwiecień 2024

Seminarium obowiązkowe dla uczestników II stopnia psychodramy i dla WSZYSTKICH CHĘTNYCH.