Teatr playback jako narzędzie praktyki psychodramatycznej

„Potrzebujemy historii, aby zbudować sens naszego życia”, pisze w swojej książce „Playing real life in playback Theatre  Jo Salas, żona i współpracowniczka Jonathana Foxa, założyciela playback Theatre.

Prowadząca Natalia Niemkiewicz, Członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychodramy (PAFE),

Certyfikowany Terapeuta Psychodramy, Dyplom Europejskiego Instytutu Psychodramy (PAFE),

dyplom Instytutu Moreno – Członek Nordyckiej Rady Ekspertów ds. Psychodramy, Socjometrii i Psychoterapii Grupowej oraz członek FEPTO – Federation of European Psychodrama Training Organizations, certyfikowany Playback praktyk Ukraińskiej Szkoły Teatru Playback zgodnie ze standardami Playback Theatre Center (Nowy Jork).

Organizator i kierownik teatrów playback na Białorusi i w Polsce (playback Teatr Moment w Mińsku, playback Teatr Szpilka (Gdańsk), playback Teatr Komandirowka (Sopot).

Psychodrama (J. L. Moreno) dała światu teatr spontaniczności, pomagający żyć grając, patrzeć na świat twórczo, z humorem, być w ruchu i harmonii ze swoimi rolami życiowymi, zmieniać się i łatwo się dostosowywać. Playback Theatre (J. Fox, J. Salas) w tradycjach psychodramatycznych łączy i uzdrawia ludzi prawdziwym spotkaniem, historiami, poczuciem, stworzeniem. Podejście psychodramatyczne jest jednym ze źródeł teatru playback i może być skutecznym uzupełnieniem w praktyce psychodramatycznej.

 

Program warsztatów

 

1 dzień

Cechy Teatru playback, w przeciwieństwie do teatru klasycznego. Historia rozwoju i źródła powstania Teatru playback. Wpływ systemu Stanisławskiego, podejścia narracyjnego i Teatru spontaniczności (J. L. Moreno) na stworzenie Teatru playback. Społeczno-kulturowa misja Teatru playback. Podobieństwa i różnice Teatru playback i psychodramy.

 

2 dzień

Rozwój zdolności i umiejętności psychologicznych w Teatrze playback.

Rozwój spontaniczności i kreatywności. Rozwój elastyczności intelektualnej i emocjonalnej. Rozwój samoregulacji. Rozwój różnych języków ekspresji, rozwój sposobów cielesnego wyrażania znaczenia roli. Rozwój autentyczności, zgodności i integracji osobowości. Rozwijanie zdolności do bycia świadomym swoich doświadczeń i impulsów. Pojęcie kontaktu. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, pozostawania w kontakcie i wychodzenia z kontaktu. Rozwijanie umiejętności opowiadania historii i rozumienia historii opowiadanych przez innych. Rozwijanie zdolności do akceptowania różnic psychologicznych i społecznych między ludzi, być tolerancyjnym.

Rozwój improwizacji aktorskiej.

Rozwijanie umiejętności improwizacji na scenie. Rozwijanie umiejętności improwizacji interakcji z innymi aktorami na scenie. Rozwój percepcji scenicznej, uwagi, mowy i działania. Rozwijanie umiejętności przeżywania swojej roli w proponowanych okolicznościach. Opanowanie podstawowych form gry w teatrze playback. Cechy gry aktorskiej w różnych gatunkach.

 

3 dzień

Funkcje i role prowadzącego.

Muzyka w Teatrze playback. Opanowanie typowych dla teatru playback instrumentów muzycznych.

Przedstawienie: typowy schemat playback performance. Rytuały w trakcie przedstawienia teatru playback. Rozwój umiejętności rozumienia” czerwonej nici ” w czasie wystąpienia. Poziomy rozumienia historii.

Godziny:

piątek: 17.00-20.00

sobota: 9.00 – 19.00

niedziela: 9.00 – 13.30