Raporty na koniec grup szkoleniowych

Trenerzy mają obowiązek przekazania do sekretariatu informacji dotyczącej wymogów szkoleniowych zrealizowanych przez członków grup I i II stopnia, z którymi zakończyli pracę. Prosimy o pobranie właściwej tabeli, uzupełnienie jej i odesłanie do Sekretariatu PIP. Ankieta: zrealizowanie wymagań I stopnia Ankieta: zrealizowanie wymagań II stopnia    

CZYTAJ WIĘCEJ

Składki członkowskie do PAFE.eV

Członkowie PAfE (wszyscy trenerzy obligatoryjnie) Przypominamy o obowiązku opłaceniu składki rocznej – 45 Euro. Należy ją bezpośrednio wpłacić na konto PAfE (przelew „SEPA”) (termin minął z końcem marca):   Psychodrama Association for Europe e.V. IBAN: DE 53 52060410 0000803278 BIC: GENODEF1EK1 Account number: 803278 (w rubryce nr rachunku należy wpisać: DE 53 5206 0410 0000 8032 78) Bank […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązek rejestracji nowych grup w PAFE e.V.

Drodzy trenerzy Psychodramy, powinniśmy rejestrować nasze grupy w PAFE e. V. Formularz można pozyskać ze strony, lub poprosić o pomoc w sekretariacie: sekretariat@psychodrama.pl Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dla grup z lat 2019 i 2020, dla tych zakończonych również. Dokumnet: Rejestracja grup szkoleniowych w PAfE

CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja do spraw treningowych

W styczniu 2022 roku rozpoczęła pracę powołana  przez Zarząd PIP grupa do spraw treningu, która ma celu opracowanie standardów prowadzenia grup dla trenerów Instytutu. Jest nas trenerów coraz więcej i coraz trudniej jest omawiać i ustalać te standardy na wspólnych spotkaniach i superwizjach. Stąd inicjatywa powstania takiej grupy, która spróbuje to przygotować i przedstawić na […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany zasad superwizji na II stopniu

Podczas ostatniego zebrania Zarządu, 15 września 2021, zadecydowano o dookreśleniu wymogów superwizyjnych na II stopniu szkolenia. Otóż  „co najmniej połowa czasu superwizji powinna dotyczyć pracy superwizanta z grupą psychodramatyczną”

CZYTAJ WIĘCEJ