Publikacja poświęcona psychodramie w formie online

Drodzy psychodramatycy z bliska i daleka! Cieszymy się, że możemy zaoferować Państwu nową książkę, w którą włożyliśmy wiele wysiłku. Od początku pandemii Coronawirusa aż do dzisiaj wielu z nas uczestniczyło w dyskusjach na temat psychodramy online, począwszy od euforycznych reakcji, aż po pytanie, czy nadal można to w ogóle nazwać psychodramą. W naszej antologii „Możliwości […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podcast o psychodramie

Podcast poświęcony psychodramie, stanowiący zapis wywiadu z Jarosławem Gliszczyńskim, jest dostępny pod poniższymi linkami. https://www.centrumjp2.pl/sluchajac-drogi-podcasty-centrum-mysli-jana-pawla-ii/   https://open.spotify.com/episode/1QsmxETRT78dAUKqDo45DG?si=e1447d46ff19477f   https://www.buzzsprout.com/1189352/10165514

CZYTAJ WIĘCEJ

FEPTO – sprawozdanie

Sprawozdanie ze spotkania online przedstawicieli Instytutów w ramach FEPTO 13.02.2021   Celem spotkania była rozmowa na temat superwizji i treningu w formie online i próba odpowiedzenia na pytania, czy i jakie rekomendacje może wydać FEPTO instytucjom szkolącym, a także jaką pomoc powinno im zaoferować.   Wnioski:   1. FEPTO jako Federacja Instytutów może jedynie rekomendować […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kryteria oceny kotrenerów

Kryteria oceny ko-trenera aby uzyskał on rekomendację do kontynuacji kształcenia się w roli trenera. Wskazówki dla głównego lidera, które winien uwzględnić w swojej ocenie i omówić z ko-trenerem. Skala 1-5 1/ umiejętność rozumienia i analizy dynamiki grupowej, w tym specyfiki dynamiki grupy psychodramatycznej. 2/ umiejętność prowadzenia rozgrzewek i gier grupowych adekwatnych do dynamiki i potrzeb […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Raporty na koniec grup szkoleniowych

Trenerzy mają obowiązek przekazania do sekretariatu informacji dotyczącej wymogów szkoleniowych zrealizowanych przez członków grup I i II stopnia, z którymi zakończyli pracę. Prosimy o pobranie właściwej tabeli, uzupełnienie jej i odesłanie do Sekretariatu PIP. Ankieta: zrealizowanie wymagań I stopnia Ankieta: zrealizowanie wymagań II stopnia    

CZYTAJ WIĘCEJ

Składki członkowskie do PAFE.eV

Członkowie PAfE (wszyscy trenerzy obligatoryjnie) Przypominamy o obowiązku opłaceniu składki rocznej – 45 Euro. Należy ją bezpośrednio wpłacić na konto PAfE (przelew „SEPA”) (termin minął z końcem marca):   Psychodrama Association for Europe e.V. IBAN: DE 53 52060410 0000803278 BIC: GENODEF1EK1 Account number: 803278 (w rubryce nr rachunku należy wpisać: DE 53 5206 0410 0000 8032 78) Bank […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązek rejestracji nowych grup w PAFE e.V.

Drodzy trenerzy Psychodramy, powinniśmy rejestrować nasze grupy w PAFE e. V. Formularz można pozyskać ze strony, lub poprosić o pomoc w sekretariacie: sekretariat@psychodrama.pl Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dla grup z lat 2019 i 2020, dla tych zakończonych również. Dokumnet: Rejestracja grup szkoleniowych w PAfE

CZYTAJ WIĘCEJ

Komisja do spraw treningowych

W styczniu 2022 roku rozpoczęła pracę powołana  przez Zarząd PIP grupa do spraw treningu, która ma celu opracowanie standardów prowadzenia grup dla trenerów Instytutu. Jest nas trenerów coraz więcej i coraz trudniej jest omawiać i ustalać te standardy na wspólnych spotkaniach i superwizjach. Stąd inicjatywa powstania takiej grupy, która spróbuje to przygotować i przedstawić na […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany zasad superwizji na II stopniu

Podczas ostatniego zebrania Zarządu, 15 września 2021, zadecydowano o dookreśleniu wymogów superwizyjnych na II stopniu szkolenia. Otóż  „co najmniej połowa czasu superwizji powinna dotyczyć pracy superwizanta z grupą psychodramatyczną”

CZYTAJ WIĘCEJ